FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
KATALOG PRODUKTÓW
ARES

Podstawowy model CB z najbardziej potrzebnymi funkcjami.
Bardzo mały, poręczny, dynamiczny mikrofon wyposażono w elastyczny kabel spiralny.

Radio Lafayette Ares jest doskonałym wyborem do każdego typu samochodu.
Do produkcji tego radia wykorzystano najwyższej jakości podzespoły gwarantujące bezawaryjność i wysoką kulturę pracy.
Radio posiada 2 filtry przeciwzakłóceniowe, które w znacznym stopniu poprawiają odsłuch i eliminują zakłócenia z silników oraz propagacji.
 

ERMES

Rozbudowany radiotelefon CB marki Lafayette. Wyj?tkowo modernistyczna stylizacja radia. R?czna i automatyczna (ASQ) kontrola blokady szumów, pojemno?ciowy mikrofon z przyciskiem kontrolnym ASQ. Rozbudowane filtry redukcji szumów i trzasków. Du?y, przejrzysty wska?nik mocy nadawania i sygna?u odbieranego. Czytelny, wielofunkcyjny wy?wietlacz LCD bursztynowego koloru, 2 funkcje przypisane do ka?dego przycisku. Wy?wietlana cz?stotliwo?? lub numer kana?u. Wygodne, pod?wietlane pokr?t?a regulacji. Sygnalizacja d?wi?kowa przy w??czaniu i wy??czaniu. Natychmiastowe przywo?anie ostatnio u?ywanego kana?u, 4 komórki pami?ci, skanowanie kana?ów. Funkcja Dual Watch oraz szybki kana? "9"
 

ZEUS
Rozbudowany radiotelefon CB marki Lafayette. Wyj?tkowo modernistyczna stylizacja radia. ?atwy dost?p do menu radiotelefonu dzi?ki klawiszowi funkcyjnemu. Bardzo ma?y, por?czny, pojemno?ciowy mikrofon wyposa?ono w elastyczny kabel spiralny. Mikrofon wyposa?ony w przycisk w??czaj?cy automatyczny filtr redukuj?cy szumy (ASQ) oraz przyciski zmiany kana?ów. Du?y, czytelny, pod?wietlony na kolor niebieski wy?wietlacz LCD z mo?liwo?ci? wyboru wy?wietlenia numeru kana?u lub cz?stotliwo?ci. Klawisze dwufunkcyjne redukuj? ilo?? zu?ytego miejsca na przednim panelu radia.